Články‎ > ‎Novinky zaujímavosti‎ > ‎

Open air exibícia LIGHT EXPO BB: svetlo & design


LIGHT EXPO BB: svetlo&design
"Spojenie svetla, umenia a pokrokových technológií za podpory Mesta Banská Bystrica”
12.11.2013 sa vo večerných hodinách na Námestí SNP v Banskej Bystrici rozsvietili unikátne umelecké exponáty, ktoré boli vyhotovené výlučne miestnymi umelcami a odborníkmi. Svetelné exponáty sú osvetlené LED technológiami a optickými vláknami našej spoločnosti LEDeco solution, s.r.o.
Na naše milé prekvapenie sa pri rozsvietení exponátov zúčastnil veľký počet ľudí, čo si neskutočne ceníme. Samozrejme, očakávania sú vždy veľké 
a veríme, že v nasledujúcich ročníkoch ich budeme vedieť všetky naplniť. Open air exhibícia LIGHT EXPO BB: svetlo&design mala už od samotného otvorenia veľký ohlas a je obdivovaná obyvateľmi ako aj návštevníkmi Banskej Bystrice.
Hlavnou myšlienkou tohto pilotného podujatia bolo prepojenie svetla, umenia a moderných technológií, čo sa nám podľa vašich reakcií aj podarilo. Projektom sme tak umožnili sebarealizáciu začínajúcich ako aj etablovaných umelcov a odborníkov. Študenti z SPŠ Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice mali možnosť reprezentovať svoju školu prostredníctvom umeleckých exponátov “Ľudia v meste” a “Slzy”. Vyhotovenie sochy Anjela ako aj spracovanie optických vlákien je výsledkom odbornej práce talentovaného výtvarníka Igora Lattu a dizajnérky Mgr. Art. Anny Hrubovčákovej. Masívny optoAVATAR - Strom života, ktorý sa vznáša nad hlavami ľudí, je zasa dielom našich návrhárov a technikov. A v neposlednom rade dielo “Život v kocke”, ktorý bol doplnený ako posledný na námestie, je 
kolektívnou prácou nás všetkých - organizátorov, priateľov a známych, ktorí sa na príprave tejto unikátnej akcie podieľali a pomohli ju dostať do dnešnej podoby.

Exhibícia LIGHT EXPO  BB: svetlo&design splnila svoj hlavný cieľ, ktorým bolo vytvorenie kooperácie a prepojenie aktivít rozličných subjektov - od  miestnej správy, cez podnikateľské a obchodné spoločnosti, neziskové organizácie až po samotných odborných profesionálov, umelcov a začínajúce umelecké talenty.

Týmto ďakujeme za fantastickú spoluprácu mestu Banská Bystrica, našim vytrvalým a kreatívnym spoluorganizátorom Render System a Vana’s design, partnerom VOKA, ARCHINFO, EXPO EXPERT, miestnym médiám Rádio Regina a RTVS, Rádio One, Rádio Rock, všetkým spomínaným 
umelcom ako aj fantastickej hudobnej skupine Pas de pitié!, že aj v neskorý novembrový večer si našli čas a zahrali pre ľudí, ktorí prišli obdivovať svetelné unikáty od miestnych umelcov.
Svetelné exponáty sa rozsvecujú každý večer s mestským osvetlením o 17.00 a do nedeľe 24.11.2013 máte možnosť vidieť tieto jedinečné giganty na vlastné oči - Námestie SNP, Banská Bystrica. Už čoskoro bude spustená oficiálna stránka tejto novej tradície, kde sa budete môcť inšpirovať, komentovať resp. spolupracovať na príprave ďalšieho ročníka a to prostredníctvom www.light-expo.eu


Už teraz sa tešíme na budúce ročníky!Svetelno-umelecké exponáty prezentujú Námestie SNP "doslova v novom svetle". LIGHT EXPO BB:svetlo&design je jedinečná výstava svetelných unikátov od miestnych umelcov, ktorá na Slovensku nemá obdobu.
Comments