LEDeco solution, s.r.o. - dizajnové LED osvetlenie interiéru a exteriéru profesionálne Divízia FOSALI® - fibre optic solutions & lighting

Chinese_traditional Czech English German Russian Slovak
Kde som: LEDeco.sk » EÚ fond

 

LEDeco solution, s.r.o. je aktuálne realizátorom projektu pod názvom:

 

Nákup technológií na rozvoj osvetľovacích systémov
a zvýšenie konkurencieschopnosti LEDeco solution, s.r.o.

 

 eu-fondy-ledeco

 

Miesto realizácie projektu: Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica

 

Pamätná tabuľa:

pamatana-tabula-01

 

Opis projektu:

 

Projekt vychádza zo strategického zámeru LEDeco solution, s.r.o. a je zameraný na zavedenie moderných,

inovatívnych a enironmentálne priaznivých technológií na výrobu svietidiel využitím technológie LED a optovlákien.

V rámci realizácie projektu dôjde k zvýšeniu inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LEDeco solution, s.r.o.

 

Názov a sídlo prijímateľa: LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 974 05

 

Dátum začatia realizácie projektu: 8/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015

Výška poskytnutého príspevku: €89 214,65

 

                                    

hala02

infrakamera01 spectromer01

 

laser01 ohybacka01 

software01  jasomer-lightech 

zvaracka01 zakruzovacka01


www.economy.gov.sk

www.siea.sk

 

LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/a, Banská Bystrica, Slovakia 
IČO: 44 845 049, DIČ: 2022846265, IČ pre DPH: SK 2022846265 
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16711/S

DOS-TRADING spol. s.r.o.  (infrakamera)

 

Sgrafika15091609560 0001 Sgrafika15091609560 0002 Sgrafika15091609560 0003 Sgrafika15091609560 0004 Sgrafika15091609560 0005 Sgrafika15091609560 0006  Sgrafika15091609560 0007   Sgrafika15091609560 0008   Sgrafika15091609560 0009  Sgrafika15091609560 0010 Sgrafika15091609560 0011 Sgrafika15091609560 0012 

 

VILBO s.r.o.

 

Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0002  Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001 Sgrafika15091609460 0001Sgrafika15091609460 0001  

 

 

 LIGHTECH spol s.r.o.

Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 Sgrafika15091609520 0001 

 

 

DOS-TRADING spol. s.r.o.

 

DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1  DOS-TRADING-13 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1 DOS-TRADING-1