EÚ fond


LEDeco solution, s.r.o. je aktuálne realizátorom projektu pod názvom:


Nákup technológií na rozvoj osvetľovacích systémov
a zvýšenie konkurencieschopnosti LEDeco solution, s.r.o.

 

 

 Miesto realizácie projektu: Sládkovičova 37/A, Banská BystricaPamätná tabuľa:

 

Opis projektu:

Projekt vychádza zo strategického zámeru LEDeco solution, s.r.o. a je zameraný na zavedenie moderných,
inovatívnych a enironmentálne priaznivých technológií na výrobu svietidiel využitím technológie LED a optovlákien.
V rámci realizácie projektu dôjde k zvýšeniu inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LEDeco solution, s.r.o.


Názov a sídlo prijímateľa: LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 974 05


Dátum začatia realizácie projektu: 8/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015

Výška poskytnutého príspevku: €89 214,65
 

                                      

 


 

  
LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/a, Banská Bystrica, Slovakia 
IČO: 44 845 049, DIČ: 2022846265, IČ pre DPH: SK 2022846265 
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16711/S


Kúpne zmluvy:

Comments