Eú fondy

EÚ fond


LEDeco solution, s.r.o. je aktuálne realizátorom projektu pod názvom:


Nákup technológií na rozvoj osvetľovacích systémov

a zvýšenie konkurencieschopnosti LEDeco solution, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica
Pamätná tabuľa:

Opis projektu:


Projekt vychádza zo strategického zámeru LEDeco solution, s.r.o. a je zameraný na zavedenie moderných,

inovatívnych a enironmentálne priaznivých technológií na výrobu svietidiel využitím technológie LED a optovlákien.

V rámci realizácie projektu dôjde k zvýšeniu inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LEDeco solution, s.r.o.Názov a sídlo prijímateľa: LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 974 05Dátum začatia realizácie projektu: 8/2015


Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015


Výška poskytnutého príspevku: €89 214,65


www.economy.gov.sk


www.siea.sk
LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/a, Banská Bystrica, Slovakia

IČO: 44 845 049, DIČ: 2022846265, IČ pre DPH: SK 2022846265

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16711/SKúpne zmluvy:


DOS-TRADING spol. s.r.o. Infrakamera


VILBO s.r.o. Hliníková zváračka


LIGHTECH spol s.r.o. Spektrometer


DOS-TRADING spol. s.r.o. Laserová rezačka