Hviezdne nebo na báze optických vlákien

požiadavky na inštaláciuPrehľad možností, efektov, riešení a inštalácie1. Inštalačná schéma

2. Požiadavky na servisný otvor

3. Umiestnenie servisného otvoru

4. Možnosti ukončenia optických vlákien

5. Požiadavky na inštalačný priestor a minimálne zníženie konštrukcie

6. Požiadavky na kvalitu riešenia a povrchov

7. Možnosti inštalácie

8. Možnosti efektov

9. Hustota svetelných bodov

10. Povrchy a spôsoby integrácie optických vlákien

1. Inštalačná schéma

2. Požiadavky na servisný otvor

Nutné zabezpečiť


 • prívod sieťového el. kábla

 • prídavné ovládacie káble na ovládanie (ak je požadované)


3. Servisný otvor


 • je dobré umiestniť čo najbližšie ku ploche s hviezdnym nebom

 • je vhodné voliť v mieste už existujúceho otvoru (bodové svetlo, reproduktor, vzduchotechnika...) na dostupnom mieste

 • sa nesmie nachádzať v priestore zamedzujúcom odvodu tepla (pozor na izolácie,..)

 • musí byť dostatočne veľký na inštaláciu a servis požadovanej techniky a jej bezpečnej manipulácie

 • nesmie byť v blízkosti iného tepelného zdroja (halogénová žiarovka, výhrevné teleso, kúrenárska rúra,...)

 • je len pre potreby náhodnej kontroly či doplnenie regulačnej a inej techniky

 • ak ho nie je možné vytvoriť, alternatívne riešenia existujú (prosím kontaktujte vášho dodávatela)

 • môže obsahovať techniku s pohyblivými časťami produkujúce vibrácie (motorček, ventilátor) – vhodné zabezpečiť zvukovú izoláciu


 1. priamo v inštalačnom priestore

Výhody : Malé dĺžky vlákien
Nevýhody : Horšia manipulácia
Najčastejšie umiestnenie : Svietidlo, reproduktor.

4. Ukončenie optických vlákien

5. Požiadavky na inštalačný priestor a minimálne zníženie konštrukcie

6. Požiadavky nakvalitu riešenia a povrchov

7. Možnosti inštalácie


Celoplošné hviezdne nebo

- najrealistickejší výsledok. Priestor je nutné doplniť o ďalší zdroj osvetlenia. (Výrazné bodové a iné stropné svietidlá môžu narušovať efekt - pozor pri výbere).


Nebo v paneli bez podsvietenia

– veľmi časté riešenie do spálne. Priestor je nutné doplniť o ďalší zdroj osvetlenia (Výrazné bodové a iné stropné svietidlá môžu narušovať efekt - pozor pri výbere). Vhodné pre plynulý prechod efektu hviezdneho neba z podhľadu na stenu.

Nebo v paneli bez podsvietenia

– veľmi časté riešenie do spálne. Priestor je nutné doplniť o ďalší zdroj osvetlenia (Výrazné bodové a iné stropné svietidlá môžu narušovať efekt - pozor pri výbere). Vhodné pre plynulý prechod efektu hviezdneho neba z podhľadu na stenu.

Nebo v paneli s možnosťou podsvietenia

– najekonomickejšie riešenie z hľadiska montáže. Vhodné ako pre efektové tak aj hlavné osvetlenie. Toto riešenie umožňuje vkusné schovanie servisného otvoru do zvislej hrany panelu. Kvalita a nerovnosti spracovania povrchu SDK nie sú príliš viditeľné. Svetlo je nepriamo odrážané od stien, nedopadá priamo na plochu hviezdneho neba. Hlavné osvetlenie je preto mierne tlmené bočným odrazom od stien. Je nutné zvoliť vyšší svetelný výkon líniového zdroja svetla po obvode a použiť difúzne osvetlenie pre zamedzenie vrhaniu tieňov na priľahlé steny. Pozor na viditeľnosť svetelných bodov líniového osvetlenia, ktoré môže pôsobiť rušivo.

Nebo zapustené do podhľadu s podsvietením

– najefektnejší a najflexibilnejší typ realizácie hviezdneho neba. Doplnením vhodného líniového osvetlenia po obvode dosiahneme maximálneho komfortu a intenzity, splňujúce podmienky pre hlavné osvetlenie obytných priestorov. Spracovanie SDK musí byť dokonalé, keďže svetlo dopadá na plochu zo strany. Tento typ riešenia opticky zväčšuje priestor, a odstraňuje problém s vrhaním tieňov na okolité steny.

Jeden z nespočetných dizajnovo veľmi zaujímavých prvkov, dopĺňajúci interiér o hĺbku a plastičnosť. Je však nutné najprv dokončiť všetky procesy spojené s úpravou povrchu.


8. Možnosti efektov


Hviezdne nebo náhodné - riedke

Hviezdne nebo náhodné – hmloviny, zoskupenia, hviezdkopy

Hviezdne nebo so zvýraznenými astronomickými útvarmi (vlákna 1,5mm)

Hviezdne nebo s astronomickými útvarmi (vlákna 1,5mm) doplnené o zvýranenú spojnicu týchto bodov (vlákna 0,5mm)

Hviezdne nebo so zvýraznením astronomických útvarov pomocou efektu „kryštálové nebo“ so zvýraznenou spojnicou -vlákna 0,5mm


Astronomické útvary (statické alebo animačné – pre vhodný výber kontaktujte vášho dodávateľa

9. Hustota svetelných bodov

Základná hustota - 50 bodov/m2

Zaujímavá hustota - 90 bodov/m2

Hustota na hviezdokopy - 120 bodov/m2

Hustota na vytvorenie hmlovín - 160+ bodov/m2


10. Povrchy a spôsoby integrácie optických vlákien

Inšpirujte sa