60kW RGB+W LED osvetlenie, OC AVION, Bratislava

Prípadová štúdia pre MASTER-CONSTALINE

Pred niekoľkými rokmi sme realizovali zaujímavý projekt lineárneho osvetlenia RGB+W pre obchodné centrum AVION, Bratislava. Tehdajšie dostupné možnosti techniky, stavebná predpríprava ako aj náročné požiadavky investora na riadenie a scény vyústili do riešenia, ktoré síce spĺňalo investorove predstavy, z hľadiska však energetického zaťaženia či samotnej logiky, nebolo najmúdrejšie. Už vtedy sme mali v hlave riešenie, ktoré dnes môžeme s hrdosťou predstaviť, riešenie, ktoré bude rovnako tak logické, svetelne zaujímavé a energeticky revolučné.

Najskôr si však predostrime samotný príklad z roku 2016, jeho úskalia, ponúkané riešenia a najmä štatistiky:

Dodané lineárne RGB+W osvetlenie obsahuje:
Inštalovaná dĺžka LED pásov 18.7W RGB+W (W=4000K/CRI
80+) = 2344m
Inštalovaný el
ektrický príkon LED pásov (1bm = W:10W, R:2.9W, G:2.9W, B:2.9W): 18.7*2344= 43 833W
Inštalovaný el
ektrický príkon napájacích zdrojov: 125*480W = 60 000W (zdroje nikdy nesmú byť vyťažené na viac ako 70% pre zaistenie perfektnej stability, čo aj bolo splnené)
Počet DALI kontrolérov (4x5A):
262ks
Počet rozvodných skriniek s technikou:
64ks
Počet istiacich skriniek:
64ks

Jeden z hlavných problémov bol samotný DALI systém, ktorý bol na stavbe vybratý ako riadiaci prvok. I keď ponúka množstvo výhod pre komerčné použitie, spôsobil, že stavba musela byť extrémne predimenzovaná. Na vysvetlenie: Po výpadku elektrickej energie a teda pred samotným načítaním všetkých kontrolérov do systému, v prípade straty dátovej komunikácie, erroru či iných problémov s pripojením sa DALI štandardne správa tak, že v prípade neprítomnosti DALI signálu sa zariadenie najskôr rozsvieti na 100% (i keď bolo pred výpadkom nastavené na inú intenzitu). Čo je skvelá funkcia v prípade denného či núdzového osvetlenia, no v prípade RGB+W to môže spôsobiť značné a zbytočné predimenzovanie techniky aj napriek tomu, že slúži len ako dekoračné osvetlenie.


Okrem toho dizajn jednotlivých sádrokartonových prvkov vyžadoval časté ohýbanie hliníkových profilov s použitím optiky, preto nebolo možné dodať masívne hliníkové profily, ktoré by plné zaťaženie osvetlenia pri prevádzke 24/7 ako aj na zabezpečenie požadovanej 5-ročnej záruky, odchladili.


Navrhli sme a teda zrealizovali také riešenie, ktoré je stavané na krátkodobé vysoké výkony
a menšie trvalé zaťaženie. Namiesto v podstate postačujúceho inštalovaného príkonu 25-28kW sme teda museli nainštalovať až 60kW. A to iba kvôli nemožnosti "zabezpečiť stabilné správanie a podmienky aj v prípade chybového stavu, strate konektivity či výpadku elektrickej energie. Ak by sme predsa len dodali potrebných 28kW napájacích zdrojov, boli by tieto zdroje okamžite po výpadku el. energie preťažené samotnou záťažou všetkých LED línií.

Samozrejme, tento problém sme nemuseli riešiť len pri napájacích zdrojoch, predimenzovať sa museli aj všetky vodiče a konektory, aby udržali takéto záťaže, k tomu samozrejme aj istiace prvky, ktorých dimenzovanie vyzerá úplne inak pre 28kW záťaž ako pre 60kW záťaž.

Po dodaní, naprogramovaní scén a konzultáciách s klientom sa ukázalo, že tak ako väčšina investorov, nikto napokon nebude svietiť na 100% so všetkými farbami (zo skúseností vieme, že aj 2 farby naraz sú často až príliš a je nanajvýš vhodné ich stmievanie).

Pre názornú ukážku vyberáme niekoľko príkladov naprogramovaných scén v číslach a energiách:
Scéna 1
: All White (R=0,G=0,B=0, W=70%): okamžitý výkon = 15 708W
Scéna 2: All Green (R=0,
G=100%,B=0, W=0): okamžitý výkon = 6 283W
Scéna 3: All Purple (R=70%,G=0%,
B=70%, W=0%): okamžitý výkon = 8 796W

Ako je teda zjavné, celý inštalovaný príkon 60kW nie je prakticky v tejto prevádzke nikdy využiteľný, plnohodnotne by postačovalo 9kW inštalovaného výkonu pre RGB resp. 15,7kW pre biele osvetlenie, spolu teda 24.7kW. Ak by sme vystavali celé riešenie s CONSTALINE, stačilo by dodať iba 15kW, pričom všetky farby a kombinácie by mohli hravo svietiť na 3x vyšší výkon , viď tabuľku nižšie.

Farba svetla nastavená kontrolérmi DALI

Červená

Modrá

Zelená

Biela

Fialová

Výpadok DALI komunikácie, reštart systému(napájania

Okamžitá spotreba z existujúceho riešenie 60kW

6283 W

6283 W

6283 W

15700 W

8 796 W

43 833 W

Okamžitá spotreba z CONSTALINE riešenia 20kW

15 700 W

15 700 W

15 700 W

15 700 W

15 700 W

15 700 W

Vďaka týmto skúsenostiam a tendencii robiť produkty neustále múdrejšie, za účelom eliminovania technickej náročnosti budov a šetrenia financií, sme boli schopní o niekoľko rokov neskôr priniesť špičkové a inovatívne riešenie, ktoré eliminuje tieto problémy a je nanajvýš logické. Tento produkt ako aj samotné riešenie je nový LED pás rady CONSTALINE®.

  1. LED pásy MASTER novej rady CONSTALINE® ponúkajú revolučné riešenie pre viackanálové riešenia osvetlenia vrátane viacfarebného osvetlenia (RGB+W, WW, RGB+WW, R+W atď.).

  2. Z tohto riešenia získavate maximum svetla z každej zvolenej farby, pričom výkony sa nespočítavajú ako pri klasickom LED páse!

  3. Je zachovaná optimálna svetelná pohoda, ktorá nejde na úkor zaťaženia stavby.

  4. Z hľadiska dizajnu je možné voliť tenšie hliníkové profily, nakoľko uchladiteľnosť nie je už problém.

  5. Stavby, ktoré nemáme 100% pod kontrolou tak nemusíme zbytočne predimenzovať.

  6. Znižujeme investície výraznou redukciou množstva napájacích zdrojov, kontrolérov, kabeláže a pridružených materiálov ako sú ističe, ističové skrine, prepojovacie káble, konektory, inštalačné skrinky atď.

  7. Vďaka CONSTALINE® je aj pri tých najvyšších výkonoch zabezpečené nízke energetické zaťaženie stavby.

  8. A samozrejme samotná redukcia nákladov spojených so stavebnými a elektroinštalačnými prácami.

Ako by teda vyzeralo osvetlenie OC AVION s riešením CONSTALINE® pri zachovaní identických svetelných výkonov?

- 73% redukcia počtu a výkonu napájacích zdrojov
- 73% menej inštalačných skriniek
- 73% menej ističov (menšie nábehové prúdy)
- 73% ističových skriniek
-
15% konektorov
-
15% menej prepojovacích DC káblov
-
73% montážnych nákladov spojených s elektroinštaláciou a silnoprúdom

Inštalovaný príkon by teda bol krásnych 16kW namiesto 60kW.

A to je výrazná redukcia nákladov a zaťaženia stavby!

Preto pri plánovaní stavieb platí pravidlo, že použitím "profesionálneho produktu" a teda aj zdanlivo drahšieho riešenia, je možné eliminovať celkové inštalačné náklady projektu pridružených produktov a prác, a teda vo finále vyjde takéto riešenie lacnejšie a samozrejme logickejšie.

S naším riešením CONSTALINE® je dosiahnutie pasívnej stavby či LEED certifikácie jednoduchšie a samotné osvetlenie je efektívnejšie, čo poteší každého profesistu ako aj investorovu peňaženku.

CONSTALINE® je tak vhodný pre všetky situácie:
- viackanálové / viacfarebné osvetlenie, kde je potreba dodať svetelnú pohodu rovnako pre každý kanál ale aj pre všetky kanály naraz
(RGB+W, BIO, RGB+WW atď.)
- z hľadiska dizajnu či
mechanického obmedzenia je možné použiť subtilné tenké hliníkové línie namiesto masívnych profilov
- situácie, kde ovládanie nemáme na 100% pod kontrolou a môže dojsť ku zakázanému stavu (uživateľské ovládanie umožňuje nastaviť 100% na každý kanál, alebo ako DALI-po štarte sa každý kanál rozsvieti na 100%)
- situácie, kde prehrievanie môže byť problém (sauny, LED línie zapustené v termoizolácii
atď.)
- situácie, kde potrebujeme dosiahnuť maximum svetla nezávisle od zvolenej farby

Príklady použitia CONSTALINE®:
- osvetlenie fasád budov, kontúr, mostov, obchodných centier atď.
- sculpture
teda "objektové osvetlenie", kde veľmi často konštrukcie a ich chladiace možnosti sú veľmi malé (sochy, vzdušné či sklenené konštrukcie)
-
biodynamické (CCT adjustable), RGB alebo RGB+W osvetlenie interiérov, kde naozaj nie je nutné dimenzovať techniku na prevádzku všetkých kanálov naraz
- osvetlenie sáun
-
výroba svietidiel (RGB, RGB+W, BIO)

- a množstvo iného využitia