Moderné exteriérové svietidlo OLED

Diplomová práca nadanej študentky zo Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave

Zuzana Waszczuková: Návrh a výroba exteriérového svietidla OLED

LEDeco solution, s.r.o. materiálové vybavenie a technická podpora projektu

Medzi tohtoročnými študentskými projektami, na ktorých sme mali tú česť asistovať a priložiť ruku k dielu je výroba svietidla s názvom OLED. Za celým projektom stojí študentka STU Zuzana, ktorá svietidlo navrhla a aktívne sa podielala aj na jeho výrobe. Spolu s prof.akad.soch. Petrom Paliatkom (Ústav dizajnu, Fakulta architekúry, STU), vedúcim diplomovej práce si prešli celú cestu do začiatku až do úspešného konca.


Zuzana o svojom návrhu uviedla: "Pri navrhovaní multifunkčného svietidla som inšpiráciu čerpala najmä z inovatívnych technológií, ktoré už sú dnes možné realizovať a v blízkej budúcnosti budú isto na vzostupe, napr. organické elektroluminiscenčné diódy či hybridná fotovoltaika!"


Cieľom projektu bolo vytvorenie komplexnejšieho osvetľovacieho riešenia do exteriéru, ktoré by sa stalo pre exteriér charakteristickým prvkom, pričom flexibilitou a bionickým tvaroslovím adekvátne odzrkadľovalo spontánnosť a premenlivosť okolitého prostredia. Svietidlo funguje autonómne a energiu na svoj chod čerpá priamo zo slnka. Užívateľský komfort je fokusovaný na vytvorenie špecifickej atmosféry v priestore. Zmena farby svetla, ako aj samotné umiestnenie svetelných prvkov môže prispieť k navodeniu príjemných pocitov, relaxu a pohody.


Svietidlo bolo vystavené aj počas Noci architektúry v Bratislave, kde okrem záverečných a semestrálnych prác študentov ste mohli vidieť plno zaujímavých projektov, aktivít či iniciatív, ktoré sa dejú v architektonickom prostredí okolo nás.