LED pásy vs LED moduly, napäťové vs prúdové

Možnosti riešenia líniového osvetlenia pozostávajú z nasledovných produktových a technologických riešení, ich výhody a hlavne nevýhody Vám prinášame v popise nižšie :

A. Konštantný prúd

 • Pevné LED moduly

 • Flexibilné LED pásy

B. Konštantné napätie

 • Pevné LED moduly

 • Flexibilné LED pásy

A. Konštantný prúd - LED moduly

... napájané constant current prúdovými zdrojmi.

 • sú vyrobené zväčša ako pevné LED moduly s konkrétnymi dĺžkami, pričom niektoré nieje možné štandardne ani deliť na menšie celky

 • štandardne sú LED čipy osadené na jednostranných FR4 doskách plošných spojov, iba výnimočné PROFI produkty sú osadené na ALU doskách

Výhody

 • vysoká konverzia el.energie na svetlo - efektivita (Lm/W)

 • nízka výrobná cena

 • flicker free regulácia intenzity osvetlenia

 • nižšia prevádzková teplota LED pri rovnakom výkone (platí však iba pre LED pásy a pevné LED moduly na ALU substráte, pevné LED moduly (FR4) majú vyššiu teplotu, keďže materiál DPS je viac izolant ako tepelný vodič.

 • systémové detaily uchytenia pre ľahkú a strojovú inštaláciu (pozor, na úkor chladenia zasa)

 • možnosť osadených konektorov, pre "bezpájkové zapojenie)

Nevýhody

 • žiadna forma regulácie individuálnych LED segmentov a ochrany pred "nadprúdom"

 • nieje určené pre laikov (hrozí poškodenie tovaru alebo zdravia)

 • nesmie sa odpojiť/pripojiť v prevádzke

 • malá modularita (existujúci systém nieje možné flexibilne rozširovať podľa potreby)

 • vhodné pre relatívne krátke individuálne línie (0.5-2m)

 • nutnosť inštalácie zdroja v tesnej blízkosti LED modulov

 • Vyššie pracovné napätie (a vyšší počet LED v segmente=veľká deliteľnosť)

 • často veľmi veľká deliteľnosť pre vysoký počet LED v sekcii

 • nemožnosť skrátenia LED modulu podľa potreby na mieru

 • Vysoké výstupné napätie zdroja (bezpečnosť pri odpojení zdroja, nevhodné pre vlhké podmienky, atď) .

 • nutnosť profesionálnych vedomostí pri výpočte nastavenia zdroja na konkrétny počet LED modulov (nastavenie prúdu).

 • nižšia životnosť LED (vyššie Tj teploty LED na FR4 doskách, keďže FR4 je izolant)

 • Používané konektory uľahčujú prekáblovanie medzi modulmi, ale zároveň majú veľmi malú mechanickú pevnosť s DPS (nemajú prekovenia do spodnej medi) ako aj často sú zdrojom porúch (komplikované vyberanie, zdeformované konektory )

 • nutnosť používať presne stanovené typy a prierezy vodičov pre konektory

 • chýbajúca ochrana proti prepólovaniu (prepólovanie môže viesť ku zničeniu LED modulu, ktoré nemusí byť okamžite viditeľné)

 • zlyhanie 1LED v sérii spôsobí nesvietiacu celú sekciu, čo má však za následok rapídne zníženie životnosti ostatných sekcii (ostatné LED sekcie svietia výraznejšie, keďže konštantný prúd sa rozdelí na menší počet funkčných sekcii)

 • nevhodnosť na malé línie (jednak neefektívne a najmenší rozmer modulu môže byť stále väčší ako je požadovaná dĺžka + v prípade zlyhania 1LED v napr. 2 segmentovom module, funkčný modul bude dostávať o 50% viac energie, čo spôsobí jeho veľmi rýchle zlyhanie tiež)

 • nerovnomernosť degradácie farebného spektra a intenzity LED čipov, pre rôzne pracovné podmienky LED a teploty pozdĺž Línie.

A. Konštantný prúd - Flexibilné LED pásy

Vyrobené na flexibilnom PCB, skompletované vo veľkých dĺžkach, na rolke.
Medený substrát v spojení s malou hrúbkou umožňuje veľmi dobré chladenie, ako aj prenos veľkého množstva el. energie na veľkú vzdialenosť.

Výhody

 • vysoká konverzia el.energie na svetlo - efektivita (Lm/W)

 • nízka výrobná cena

 • flicker free regulácia intenzity osvetlenia

 • nižšia prevádzková teplota LED pri rovnakom výkone ako alternatívne riešenia.

 • ľahká inštalácia nalepením pomocou obojstrannej pásky na zadnej ploche

 • odpadá nutnosť prekáblovavania LED modulov medzi sebou (LED pás je v kuse)

 • menšia deliteľnosť segmentov / v porovnaní s pevnými modulmi

 • nižšia prevádzková teplota/vyššia životnosť LED v porovnaní s pevnými modulmi

 • možnosť inštalovať väčšie dĺžky (0.5-4m) v porovnaní s pevnými modulmi)

Nevýhody

 • žiadna forma regulácie individuálnych LED segmentov a ochrany pred "nadprúdom"

 • nieje určené pre laikov (hrozí poškodenie tovaru alebo zdravia)

 • nesmie sa odpojiť/pripojiť v prevádzke

 • malá modularita (existujúci systém nieje možné flexibilne rozširovať podľa potreby)

 • vhodné pre relatívne krátke individuálne línie (0.5-4m)

 • nutnosť inštalácie zdroja v tesnej blízkosti LED modulov

 • Vyššie pracovné napätie (a vyšší počet LED v segmente=veľká deliteľnosť)

 • často veľmi veľká deliteľnosť pre vysoký počet LED v sekcii

 • nemožnosť skrátenia LED modulu podľa potreby na mieru

 • Vysoké výstupné napätie zdroja (bezpečnosť pri odpojení zdroja, nevhodné pre vlhké podmienky, atď) .

 • nutnosť profesionálnych vedomostí pri výpočte nastavenia zdroja na konkrétny počet LED modulov (nastavenie prúdu).

 • chýbajúca ochrana proti prepólovaniu (prepólovanie môže viesť ku zničeniu LED modulu, ktoré nemusí byť okamžite viditeľné)

 • zlyhanie 1LED v sérii spôsobí nesvietiacu celú sekciu, čo má však za následok rapídne zníženie životnosti ostatných sekcii (ostatné LED sekcie svietia výraznejšie, keďže konštantný prúd sa rozdelí na menší počet funkčných sekcii)

 • nevhodnosť na malé línie (jednak neefektívne a najmenší rozmer modulu môže byť stále väčší ako je požadovaná dĺžka + v prípade zlyhania 1LED v napr. 2 segmentovom module, funkčný modul bude dostávať o 50% viac energie, čo spôsobí jeho veľmi rýchle zlyhanie tiež)

 • neľahká/deštrukčná výmena LED pásu (keďže je nalepený na ALU profile obojstrannou páskou)

 • nerovnomernosť degradácie farebného spektra a intenzity LED čipov, pre rôzne pracovné podmienky LED a teploty pozdĺž pásu.

B. Konštantné napätie - Flexibilné LED pásy

Vyrobené na flexibilnom PCB, skompletované vo veľkých dĺžkach, na rolke.
Medený substrát v spojení s malou hrúbkou umožňuje veľmi dobré chladenie, ako aj prenos veľkého množstva el. energie na veľkú vzdialenosť. Systém Constant Voltage môže byť zabezpečený 2spôsobmi - Pasívne (odpormi=Hobby riešenie), aktívne (CC IC drivermi=Profi riešenie).