Komerčné osvetlenie OC Avion, Bratislava

Líniové osvetlenie interiéru Avion Shopping park Bratislava, IV

Rozsah: Návrh, dodanie a montáž LEDeco solution, s.r.o.

Popis:

Na jeseň 2012 LEDeco dodávalo a inštalovalo cez 200m líniového osvetlenia na obvodové časti interiéru v novo vystavanej nákupnej ploche Avion shopping park IV, Bratislava.

Sortiment bol výlučne triedy MASTER (s prúdovými drivermi), čo zabezpečilo dlhú životnosť, maximálnu spoľahlivosť, jednotnú konzistenciu svetla a opotrebenie osvetľovacieho systému ako jedného celku. Oproti pôvodne navrhovanému osvetleniu sme dokázali vďaka pásom MASTER nainštalovať maximálne dlhé línie s použitím len 11ks napájacích zdrojov (namiesto plánovaných 40ks!), čo v konečnom dôsledku ušetrilo investičné náklady ako aj zefektívnilo a urýchlilo celú inštaláciu na mieste!

Homogenita línií bola zabezpečená použitím hlbokých profilov s dobrým krycím difúzorom. Výsledkom našej realizácie sú nepretržite svietiace svetelné línie bez akýchkoľvek tieňov, ktorých vhodne zvolené farebné spektrum (3000K) dopĺňa priestor a tak prirodzene ladí s celkovou atmosférou shopping parku.Iné:

Spracovanie cenovej ponuky: 2.10., Schválenie: 3.10., Obhliadka: 5.10., výjazd montážnej skupiny: 10.10. Odovzdanie diela: 12.10.2012. Maximálna pripravenosť nášho tímu, vysoké skladové zásoby a komplexná vedomosť problematiky boli kľúčom úspechu celej realizácie!