Aktuálne voľné pozície

Manažér nákupov / Import manager

Naša výroba potrebuje pre svoj chod atypických designov a inovatívnych technológii neustále inovovať, nakupovať komponenty na sklad, a vyhľadávať nových a nových dodávateľov. Nový dodávatelia sú pre nás neustály posun vpred, jednak tak posúvame svoje vlastné možnosti zastrešenia rôznorodejších projektov, zároveň tvoria akúsi redundanciu, ktorá prijde vhod v prípade situácie s veľmi krátkym dodacím termínov. Nových dodávateľov najradšej hľadáme pomocou osobného styku, a to hlavne na cielených výstavách ktorých sa zúčastňujeme ako vystavovateľ - Milano, Frankfurt, Dubai, resp. CZ a SK trh.

V prípade výrobných komponentov, technológii či externých služieb chodíme cielene na vybrané výstavy ako návštevník výstav : Nemecko, India, Hong Kong, China, a samozrejme aj naše blízke okolie - SK, CZ, AU, atď. Cieľom našim zahraničných ciest je nájsť nových dodávateľov , nové technológie, nové produkty, resp. nové kontakty.

Ako po každej obchodnej ceste, resp. vyhľadaní nových dodávateľov je potrebné vydopytovať, vyhodnotiť, zaevidovať atď. rôzne informácie, aby naše snaženie bolo trvalo použiteľné pre všetkých v spoločnosti.

Veľmi často z takejto činosti ak je robená dobre a zodpovedne vzniknú veľmi dlhodobé medzifiremné priateľstvá, ktoré sa následne utužujú na rôznych konferenciách, seminároch, tréningoch, atď.