EÚ fondy

EÚ fond

LEDeco solution, s.r.o. je aktuálne realizátorom projektu pod názvom:

Nákup technológií na rozvoj osvetľovacích systémov

a zvýšenie konkurencieschopnosti LEDeco solution, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica


Pamätná tabuľa:

Opis projektu:


Projekt vychádza zo strategického zámeru LEDeco solution, s.r.o. a je zameraný na zavedenie moderných,

inovatívnych a enironmentálne priaznivých technológií na výrobu svietidiel využitím technológie LED a optovlákien.

V rámci realizácie projektu dôjde k zvýšeniu inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LEDeco solution, s.r.o.


Názov a sídlo prijímateľa: LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 974 05

Dátum začatia realizácie projektu: 8/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015

Výška poskytnutého príspevku: €89 214,65


www.economy.gov.sk

www.siea.sk


LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/a, Banská Bystrica, Slovakia

IČO: 44 845 049, DIČ: 2022846265, IČ pre DPH: SK 2022846265

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16711/S


Kúpne zmluvy:

DOS-TRADING spol. s.r.o. Infrakamera

VILBO s.r.o. Hliníková zváračka

LIGHTECH spol s.r.o. Spektrometer

DOS-TRADING spol. s.r.o. Laserová rezačka