Endoskop s LCD

Endoskop nám umožňuje nahliadnuť aj do veľmi malých zákutí či otvorov, a zistiť tak rýchlo a efektívne zdroje problémov bez nutnosti zásahu do zariadení, či interiérov.


Technické parametre prístroja :

Pohľad z kamery endoskopu:

Máte záujem si započičať náš Endoskop s LCD? 

Aké je naše výrobné portfólio?