Rotačný sústruh

Technické parametre : 


Materiály, vhodné na opracovanie: 

Ukážky našich prác:

Máte záujem využiť náš rotačný sústruh? 

Aké je naše výrobné portfólio?