Spektrometer

Spektrometer umožňuje meranie spektrálnych kvalít svetla rôznych svetelných zdrojov, ich okamžité porovnanie a vyhodnotenie.

Okrem toho umožňuje merať intenzitu osvetlenia, CRI a iných parametrov. Prístroj je kalibrovaný a preto je ho možné použiť na dôveryhodné laboratórne merania.

Model : UPRtek MK350N


Technické parametre :

Príklady z meraní :

Máte záujem využiť alebo si prenajať náš spektrometer? 

Aké je naše výrobné portfólio?