Spektrometer

Spektrometer umožňuje meranie spektrálnych kvalít svetla rôznych svetelných zdrojov, ich okamžité porovnanie a vyhodnotenie.

Okrem toho umožňuje merať intenzitu osvetlenia, CRI a iných parametrov. Prístroj je kalibrovaný a preto je ho možné použiť na dôveryhodné laboratórne merania.

Model : UPRtek MK350N


Technické parametre :

  • CRI (Colour rendering Index) : Illuminant A @ 2856K at 20000 Lux (+- 1,5%)
  • Vlnovej dĺžky (nm) : 380nm - 780nm
  • Rozsah svetelného spektra : 70 ~ 70000 Lux

Príklady z meraní :

Máte záujem využiť alebo si prenajať náš spektrometer?

Aké je naše výrobné portfólio?